POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu (zwanym dalej portalem) jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnogórze, zwana dalej Administratorem.

Cel przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane na portalu  gromadzone są wyłącznie w celach niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji usługi dostępu do portalu oraz organizacji forum.

Polityka prywatności
Administrator Danych przetwarzanych na portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone. Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody administratora.

Warunki techniczne przetwarzania danych
Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997arz roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późniejszymi zmianami ). Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w ustawie.
 
Usuwanie i modyfikacja danych
Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia zgromadzonych przez administratora  na portalu. Na wniosek użytkownika administrator zobowiązany jest usunąć dane.
Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres administratora.

Pliki cookies
Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe ("cookies") na dysku komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji.
Zawartość plików cookies  generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Warto pamiętać:
* po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj"
* nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta
Administrator nigdy nie zwraca się do Użytkowników portalu o udostępnienie nam loginu lub hasła.
Publikacje - Prezentacje

Why Poland
download
Investing in Poland 2013
download
Facts about Poland: Everything you wanted to know about Poland but were afraid to ask
download
Poland’s New Golden Age
download
11 Reasons To Invest In Montenegro
download
111 Frequently Ask Question
download
Montenegro - Your Partner
download
Montenegro  - Country Report 2011
download

The Report Poland 2013
download
Poland - An Attractive Business Partner
download
Poland compared to the EU-27 in 2012
download
Foreign trade in 2012
download
Polish foreign direct investments
download
Natural gas imports
download