Dni Polskie w Czarnogórze 
Podgorica
24-27 października 2013 r.
W dniu 25 października odbyło się Forum Gospodarcze Polska – Czarnogóra. 
Gośćmi Forum byli polscy wiceministrowie: spraw zagranicznych - Beata Stelmach, gospodarki - Andrzej Dycha oraz rolnictwa i rozwoju wsi - Zofia Szalczyk, wiceprezesi Izb Gospodarczych Polski i Czarnogóry - M.Kłoczko i V.Savelić oraz A.Zarajczyk - Prezes Polsko-Bałkańskiej Izby Handlowej. W Forum wzięło udział ok.70 firm polskich i czarnogórskich, których przedstawiciele mieli okazję nawiązania bezpośrednich kontaktów w ramach B2B forum. Przedstawiciele Ministerstw Gospodarki Polski i Czarnogóry V.Kavarić i A.Dycha podpisali porozumienie o współpracy resortowej. 
Wieczorem Ambasador RP w Czarnogórze Grażyna Sikorska zaprosiła uczestników Forum Gospodarczego na uroczysty bankiet połączony z degustacją wina w największej czarnogórskiej winiarni Plantaże. Gościem honorowym bankietu był Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Czarnogóry Igor Luksić. Atrakcją wieczoru był wspaniały występ polskiego jazz bandu.
WIĘCEJ
Dni Polskie, które odbywały się 24-27 października 2013 r. w Czarnogórze były wydarzeniem dużego formatu, bogatym programowo i bezprecedensowym w historii dwustronnych relacji polsko-czarnogórskich.  
W przeddzień odbyła się w Ambasadzie konferencja prasowa.
Pierwszy dzień poświęcony był kwestiom szkoleniowo -naukowym. Odbyło się seminarium szkoleniowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej dla administracji czarnogórskiego sektora rolnego. Uczestników powitali Ambasador RP w Czarnogórze Grażyna Sikorska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czarnogóry Petar Ivanović i Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski Zofia Szalczyk. Polscy eksperci przeprowadzili cykl wykładów z zakresu  dostosowania rolnictwa do wymogów UE, przygotowania do wdrażania programów pomocowych ze środkówUE oraz implementacji założeń Wspólnej Polityki Rolnej. Wykłady wzbudziły duże zainteresowanie i wywołały ożywioną dyskusję uczestników. W tym samym dniu wizytę na Uniwersytecie Czarnogórskim złożyła delegacja Uniwersytetu Warszawskiego, której przewodniczył Prorektor profesor Alojzy Nowak.
Publikacje - Prezentacje

Why Poland
download
Investing in Poland 2013
download
Facts about Poland: Everything you wanted to know about Poland but were afraid to ask
download
Poland’s New Golden Age
download
11 Reasons To Invest In Montenegro
download
111 Frequently Ask Question
download
Montenegro - Your Partner
download
Montenegro  - Country Report 2011
download

The Report Poland 2013
download
Poland - An Attractive Business Partner
download
Poland compared to the EU-27 in 2012
download
Foreign trade in 2012
download
Polish foreign direct investments
download
Natural gas imports
download